რევაზ ძაძამია
სტატუსი: პარტნიორ-დირექტორი; აუდიტორი; პროფესიონალი ბუღალტერი.
განათლება: უმაღლესი, ეკონომისტი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი.
პროფესიული გამოცდილება:

მუშაობის საერთო სტაჟი – 36 წელი; ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის პრაქტიკა - 24 წელი; სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობა - 20 წელი ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში; გამოქვეყნებული სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომი 30; მ.შ. 5 მეთოდური სახელმძღვანელო ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ანგარიშგებაში;


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის დამფუძნებელი, ნამდვილი წევრი.

მონაწილეობდა: ბასს-ის და ფასს-ის ქართული გამოცემების რადაქტირებასა და დანერგვაში; მცირე საწარმოთა ბუღალტრული აღრიცხვის გამარტივებული სტანდარტის და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულლი პირების ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტის და ანგარიშთა გეგმის შექმნაში.


ლავრენტი ჭუმბურიძე
სტატუსი: პარტნიორი; აუდიტორი; პროფესიონალი ბუღალტერი.
განათლება: უმაღლესი, ეკონომისტი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი.
პროფესიული გამოცდილება:

მუშაობის საერთო სტაჟი – 38 წელი; ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის პრაქტიკა - 23 წელი; სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა - 20 წელი ბუღალტრული აღრიცხვის სფეროში; გამოქვეყნებული სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომი 70; მ.შ. 3 სახელმძღვანელოს თანაავტორი;

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის დამფუძნებელი, ნამდვილი წევრი, გამგეობის წევრი.

მონაწილეობდა: ბასს-ის და ფასს-ის ქართული გამოცემების რადაქტირებასა და დანერგვაში.


კონსტანტინე დათიაშვილი

სტატუსი: აუდიტორი; გარიგების პარტნიორი.

განათლება: უმაღლესი, ეკონომისტი, პროფესიონალი ბუღალტერი.

პროფესიული გამოცდილება:

მუშაობის საერთო სტაჟი – 30 წელი; ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის პრაქტიკა - 27 წელი; საგადასახადო კონტროლის პრაქტიკა - 2 წელი;

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის დამფუძნებელი, ნამდვილი წევრი, გამგეობის წევრი, განათლებისა და სერტიფიცირების კომიტეტის თავმჯდომარე.


თამარ ცუხიშვილი
სტატუსი: აუდიტორი; გარიგების პარტნიორი. პროფესიონალი ბუღალტერი (ACCA - ქართული ადაპტირებული პროგრამა).
განათლება: უმაღლესი, ეკონომისტი.
პროფესიული გამოცდილება:

მუშაობის საერთო სტაჟი – 12 წელი აუდიტის სფეროში;

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ნამდვილი წევრი, გამგეობის წევრი.


დიმიტრი დათიაშვილი
სტატუსი: აუდიტორი; პროფესიონალი ბუღალტერი (ACCA - ქართული ადაპტირებული პროგრამა).
განათლება: უმაღლესი, ეკონომისტი.
პროფესიული გამოცდილება:

მუშაობის საერთო სტაჟი – 10 წელი ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის სფეროში.

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის წევრი.დავით ჭუმბურიძე
სტატუსი: აუდიტორის თანაშემწე; ACCA ქართული პროგრამა - 8 წიგნი.
განათლება: უმაღლესი, ეკონომისტი,
პროფესიული გამოცდილება:

მუშაობის საერთო სტაჟი – 7 წელი ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის სფეროში.

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის წევრი.საბა ძაძამია
სტატუსი: აუდიტორის თანაშემწე;
განათლება: უმაღლესი, ბიზნეს ადმინისტრირება, ACCA პროგრამა 5 წიგნი.
პროფესიული გამოცდილება:

მუშაობის საერთო სტაჟი – 6 წელი ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის სფეროში.

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის წევრი.

FaLang translation system by Faboba

ყველა უფლება დაცულია Consaudi.ge